.
 • Списание Семинар_BG

  Семинар_BG е рецензирано онлайн списание със свободен достъп в сферата на културните изследвания. То се ситуира на границата между дисциплини като антропология, естетика, социология, медиен анализ. Задачата на екипа е да направим видимо невидимото, да изместим изследователския поглед от традиционните предмети и проблеми към новите процеси и групи в обществото, да разберем, преди да съдим.

  Обект на интерес са новите медии и комуникации, популярната култура, младежките общности, потребителските практики, новите форми на политическа и гражданска мобилизация, промените в градската среда, съвременното изкуство – явления, които се развиват прекалено бързо, за да може да бъдат осмислени с класическия научен инструментариум. Наместо културата на застиналите предмети, които интерпретираме – културата на потоците, в които се опитваме да навигираме.

  Списание Семинар_BG е регистрирано в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране и е достъпно в Central and Eastern European Online Library - CEEOL.

  Списанието е създадено с подкрепата на програма „Идеи” на Министерството на образованието и науката през 2009 г.

  Издател: Фондация "Медийна демокрация"

  ISSN 1313-9932

 • Seminar_BG

  Seminar_BG is a peer-reviewed, open access online journal for cultural studies. It is situated at the borderlines of disciplines such as cultural anthropology, aesthetics, sociology, and media analysis. Its ambition is to open up to new practices, cultures and methods, to make visible the invisible, to understand before judging.

  The central objects of interest are new communications and popular culture consumer practices and civil mobilizations, the appropriations of urban environment and contemporary art forms. Those new forms of culture evolve far too quickly to be conceptualized through the classical research tools and thus need the development of research tools ‘en route’. Instead of interpreting the culture of ‘still life’ objects, navigating through the culture of flows.

  The journal Seminar_BG is registered into the National Reference List of contemporary Bulgarian scientific publications with scientific review. The journal is indexed in the Central and Eastern European Online Library - CEEOL.

  The journal was created in 2009 with the support of Programme ‘Ideas’ of the Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria.

  Publisher: Foundation Media Democracy

  ISSN 1313-9932

Инструкции за редакторите на броеве

редакция

Инструкции за форматиране на съдържанието за публикуване:

Прилага се отделен файл със съдържание.

Статиите в броя се публикуват в секция с името/номера на броя (например "Брой 4"), в подкатегории според структурата на броя. 

Въвеждащият редакторски текст  към броя се публикува директно в полето за съдържание на секцията с името/номера на броя (например избирате секция "Брой 4").

Текстът е добре да е в RTF формат. Това избягва много от неприятния излишен код, който DOC формата прилепя към текста.

Подзаглавия

Подзаглавията в текста се форматират само с инструмента на редактора като Heading 3, Heading 4, Heading 5 (В йерархията на елементите в сайта Heading 1 и 2 се ползват за заглавие на сайта и броевете на списанието). Не се ползва друг шрифт, фиксирана големина на шрифта или цветове.

Надписи под Фиг./Илюстрация/Изображение

Надписите под фиг., изображение се форматиат само с инструмента за стилове на редактора, избира се тил "captions" от падащото меню.

 

Бележки под линия

Бележките под линия в статията се превръщат в бележки в края на статията (в сайта не се препоръчват страници). За референции към бележка се препоръчва ползването на цифра в квадратни скоби [1], звезда [*], или [#], всички останали нестандартни знаци могат да не се покажат в браузър.

 

Референцията и бележката се свързват взаимно с хиперлинкове за лесна навигация от текста към бележките и обратно. Форматирането е следното:

Референция към бележка <a href="#fn1" name="fr1">[1]</a>
Бележка <p>[<a name="fn1" href="#fr1">1</a>]footnote text</p>
Или и на двете места трябва да се остави котва и линк едновременно. Имената на референциите могат да са "fr1, fr2 и т.н." а на бележките "fn1,fn2 и т.н."

Параграфа на бележката се форматира със стил "footnote" от падащото меню "Styles" на редактора.

Изображения

Картинките е добре да бъдат в отделна папка, а не в  текстовия файл на статията, тъй като ако са ембеднати в текста това изисква да бъдат вадени от там една по една, и след това форматирани и публикувани поотделно. Това условие за форматиране е добре да се съобщава още в първоначалните разговори с авторите!

Формат за публикуване на картинки: Gif; Jpeg, Png. Размери на картинките: не по-големи от 600 пискела по хоризонтала. Резолюция: достатъчна е 72 DPI.

Моля, МАЩАБИРАЙТЕ изображенията предварително до 100% от размера в който ще се ползват в сайта, и тогава качвайте файловете на сайта! Ако оставите оригиналните размери, това води до много излишни мегабайта файл, който блокира зареждането на сайта!!! 

Аудио/видео

Формати за публикуване на аудио: MP3; WMA (Windows Media Audio).

Формати за публикуване на видео: Flash Video (.FLV); Shockwave Video (.SWF); WMV (Windows Media Video).

Начин на публикуване на картинки: с инструмента [Insert/Edit Image] в лентата с инструменти на редактора на съдържанието. Инструмента активира отделен прозорец в който можете да изберете картинка вече качена на сървъра, или да качите такава от компютъра си. След като изберете файла, имате възможности за корекция на размера, размер, вид и цвят на контур, отстъп и др.Ако имате проблем с инструмента за качване на картинки на редактора, можете да ползвате компонента JW Media Manager за да качите картинките си в папка на сървъра, и след това да ги изберете в редактора на конкретната статия. От горното меню на бекенд панела изирате "компоненти"/"JW Media Manager".

Моля, публикувайте картинките в отделна папка за всеки брой, за спазване на ясна структура на съдържанието на сървъра.

Начин на публикуване на видео: 

Ембедване от провайдър за разпространение на медийно съдържание:

Video Provider Video URL Video ID Таг за ембедване на видео директно в съдържанието на статията
Youtube.com
 
 
http;://www.youtube.com/watch?v=DV81bAghxBU
 
DV81bAghxBU
 
{youtube(без паузи)} тук се изписва ID кода на видеото без паузи{/youtube}
 
Google Video
 
video..google.com/videoplay?docid=-814361516845
 
-814361516845
 
{google(без паузи)} тук се изписва ID кода на видеото без паузи{/google}
 
vimeo.com
 
http:://www.vimeo.com/1319796
 
1319796
 
{vimeo(без паузи)} тук се изписва ID кода на видеото без паузи{/vimeo}
 

Публикуване на видео и аудио на сървъра:

- Форматирате файла в един от посочените по-горе формати.

- Качвате файл на сървъра с FTP клиент, тъй като най-вероятно размера на файла ще е по-голям от квотата за онлайн публикуване.

Данни за FTPдостъп:

адрес: seminar-bg.eu

потребителско име: video

парола:s3m1n4r

С тези данни ще публикувате файловете си директно в папката за съхранение на видео файлове.

- След като качите файла, можете да го публикувате директно в съдържанието на статията си със следните тагове: 

Audio/Video Format Audio/Video folder set in params Actual file path AllVideos tag to enter in Joomla!
FLV images/stories/videos images/stories/videos/nadasurf.flv {flv(без паузи)}nadasurf{/flv}
FLV hosted on remote server - http://www.filehosting.com/nadasurf.flv {flvremote(без паузи)}http://www.filehosting.com/nadasurf.flv{/flvremote}
MP3 images/stories/audio images/stories/audio/pixies_bonemachine.mp3 {mp3(без паузи)}pixies_bonemachine{/mp3}
MP3 hosted on remote server - http://www.filehosting.com/pixies_bonemachine.mp3 {mp3remote(без паузи)}http://www.filehosting.com/pixies_bonemachine.mp3{/mp3remote}
SWF (flash) images/stories/videos images/stories/videos/presentation.swf {swf(без паузи)}presentation{/swf}
SWF (flash) hosted on remote server - http://www.filehosting.com/presentation.swf {swfremote(без паузи)}http://www.filehosting.com/presentation.swf{/swfremote}
WMV (Windows Media Video) images/stories/videos images/stories/videos/nadasurf.wmv {wmv(без паузи)}nadasurf{/wmv}
WMV (Windows Media Video) hosted on remote server - http://www.filehosting.com/nadasurf.wmv {wmvremote(без паузи)}http://www.filehosting.com/nadasurf.wmv{/wmvremote}
WMA (Windows Media Audio) images/stories/audio images/stories/audio/pixies_bonemachine.wma {wma(без паузи)}pixies_bonemachine{/wma}
WMA (Windows Media Audio) hosted on remote server - http://www.filehosting.com/pixies_bonemachine.wma {wmaremote(без паузи)}http://www.filehosting.com/pixies_bonemachine.wma{/wmaremote

 Ако изпишете името на файла със съответния таг, сървъра ще го търси директно в папката за съхранение на видео файлове в която сте влезли с FTP акаунта си, така че не мислете за папки и подпапки.

Ако всичко това е прекалено сложно и не се ориентирате, моля свържете се с Красимир Терзиев, за да се уговорите как да пратите аудио/видео файловете.  адрес: krassi [at] ispacemedia [dot] com.

Прочетена 7388 пъти

Броеве на Семинар_БГ

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

ЗА НАС - В процес на разработване.

Новата Празничност

Този уебсайт използва бисквитки за управление на навигация и други функции. Използвайки нашия уеб сайт, вие се съгласявате, че можем да поставим тези видове бисквитки на вашето устройство.
Повече информация Съгласие Отказ