.
Брой 3. Младежки субкултури

Брой 3. Младежки субкултури

      Първоначално е било ясно: терминът "субкултура" е въведен в социологията на отклоняващото се поведение, за да оспори господстващата тогава теория за "престъпната личност". През 70-те години на миналия век в Бирмингам, в известния Център за съвременни културологични изследвания (CCCS) субкултурите се интерпретират от неомарксистки позиции като форма на младежка съпротива срещу господстващите ценности на буржоазното общество. Критиците на субкултурната теория на младежкия символен бунт посочват с право, че класово-ориентираният подход е валиден за първите десетилетия след войната, но не и за по-късните субкултури. Развитието на пост-субкултурната теория от 90-те години насетне решително преосмисля подхода към младежките култури, преповтаряйки мантрата за „фрагментарността, постоянната промяна и флуидността" на постмодерния сват.

      Без претенции да обхванат изцяло българския субкултурен пейзаж, текстовете в този брой на Семинар БГ търсят актуалното днес понятие за субкултура. Какво представляват и какво изразяват днешните младежки култури? Съпротива или потребление? Общности ли са или  колективен израз на индивидуализъм? Дали дисциплинират или предлагат колективно пространство, където да се развиват индивидуалните различия и индивидуалната свобода?

      Какво се случва с традиционните субкултури когато те се влеят във виртуалното пространство? И как комуникацията през интернет променя формите на свързване и идентификация с групата? Четиринадесетте текста в броя са повод да помислим за това.

  Даниела Колева, Валентина Георгиева, съставители

Броят се издава с финансовата подкрепа на програма "Идеи" на МОМН.

Понеделник, 17 Май 2010 20:05

Младежки субкултури - що е то?

Валентина Георгиева и Даниела Колева
Понеделник, 17 Май 2010 14:20

Два свята – единият е различен

Алексей Пампоров
Вторник, 18 Май 2010 05:25

Съпротивата като лукс

Тодор Христов
Понеделник, 17 Май 2010 14:29

Субкултура и етничност

Теодора Карамелска
Понеделник, 17 Май 2010 20:07

Субкултурите - поглед "отвън"

Ния Нейкова
Понеделник, 17 Май 2010 14:54

Скинхедс: чувството да си специален и свободен

Петя Пешева
Понеделник, 17 Май 2010 15:05

Законът vs. уличното изкуство

Ива Апостолова
Понеделник, 17 Май 2010 15:18

Скейтбордът – социално бягство или лайфстайл?

Станислав Инчовски
Понеделник, 17 Май 2010 20:08

Субкултурите като виртуални общности

Валентина Георгиева
Понеделник, 17 Май 2010 15:33

Фрийрън - уличен спорт или философия на живота

Яна Пъргова
Понеделник, 17 Май 2010 20:10

Аниме фендъм

Маргарита Укегава
Понеделник, 17 Май 2010 20:12

Зората на мета-обществата?

Теодор Григоров
Понеделник, 17 Май 2010 20:14

Феноменът "субблогинг"

Кристина Пайташева

Броеве на Семинар_БГ

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

ЗА НАС - В процес на разработване.

Новата Празничност

Този уебсайт използва бисквитки за управление на навигация и други функции. Използвайки нашия уеб сайт, вие се съгласявате, че можем да поставим тези видове бисквитки на вашето устройство.
Повече информация Съгласие Отказ