Ден 1: 28 януари 2022

Панел: Неравенства и съпротива

Модератор: Мила Минева

Леа Вайсова: „Граждански сектор без граждани: Изследване на нуждите на организациите, работещи върху проблемите на жените и момичетата в България 2021 г.“

Тодор Христов: „Договаряне на неравенствата: Семейната терапия и мъжкото господство“

Галина Лачева: „Отражение на некоректните преводи и дефиниции на понятието gender върху борбата срещу насилието и дискриминацията на основание джендър в България“

Стойо Тетевенски: „Порядъчност и съпротива в българското куиър движение“

Оля Никол: „Овластяване на жените чрез отговорните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека“

 

Кръгла маса с представители на гражданския сектор

Модератор: Владислав Петков

 

Панел: Пресеченост и многообразие на женските битки

Модератор: Мила Минева

Нурие Муратова: „Репресии и насилие срещу жени в комунистическа България (случаи от архивите)“

Галина Евстатиева: „Ислям, пол и сексуалност: съвременни правни реформи и феминистки интерпретации“

Диляна Минчева: „Ислям и феминизъм: лингвистични, понятийни и прагматични измерения на спора между постколониалния ислямски феминизъм и либералния феминизъм“

Люба Спасова: „MILIEU. Жени, увреждания и включване: задачи и предизвикателства”

 

Панел: Мъжкият и женският поглед в популярните медии
Модератор: Леа Вайсова

Жана Попова: „Жени разказват жени по телевизията: медийни репрезентации на проблема за насилието над жени в периода 2018–2021 г.“

Елена Петкова–Антонова: „Майчинството не е свободно избираем предмет в училище…” – блоговете на майките – съвременни представи за майчинството“

Милена Друмева: „Пол на гласа: исторически поглед върху медийните конвенции“

Кристина Генова: „Портрет на момиче в пламъци” като еманация на женския поглед във филмовата индустрия“

 

Ден 2: 29 януари 2022

Панел: Пол и сексуалност в перспектива
Модератор: Владислав Петков

Камелия Ценева: „Пол и съпротива в тютюневата индустрия между двете световни войни: жените и комунистическата преса“

Вероника Димитрова: „Наказателни политики към хомосексуалните през социализма в България“

Красимира Канева: „Висшето образование и жените в България – предпоставка за (не)равенство на работното място, в науката и академичните среди“

 

Панел: Артистични практики и феминистки залози
Модератор: Владислав Петков

Боряна Росса: „Тяло и пол в пърформанс изкуството“

Албена Баева: „Феминизъм – Алгоритми и изкуство“

Слава Дойчева: „Кино и куиър движението в България“