.
Брой 19. На терен в културата: автентично, зрелищно, не(видимо)

Брой 19. На терен в културата: автентично, зрелищно, не(видимо)

Настоящият брой съдържа текстове, представени на международната конференция с идентично име, която се проведе на 28 и 29 ноември 2019 година в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Конференцията събра изследователи от страната и чужбина, работещи по различни теми, но еднакво отдадени на търсенето на отговори (и въпроси). Културата остава необятна за възприемане и разбиране в своята цялост. Това, което можем да направим, е да я разграфим на изследователски терени, да се потопим в тях, да опишем и анализираме конкретни казуси. Само в срещата си с други колеги и сблъскването на парченца култура можем да променим фокуса и постигнем необходимата дистанция към въпросите, които темата поставя. Чрез представените тук текстове опитваме да очертаем тенденции в борбата на различни социални групи да разберат и/или инсценират себе си, да намерят място в съвременната икономика на вниманието и преживяванията, да се субективират политически.

Конференцията „На терен в културата: автентично, зрелищно, (не)видимо“ и този брой на Семинар_BG са възможни благодарение на проекта „Съвременни предизвикателства пред теренните изследвания в  антропологията“, финансиран от ФНИ – СУ „Св. Климент Охридски“ (договор № 80-10-227, 30.05.2019 г.), и проекта „Новата празничност: общности, идентичности и политики в ХХI в.“, подкрепен от Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката (договор № 05/7, 14.12.2016 г.).

Съставители: Ивайло Дичев, Владислав Петков

Художник на корицата: Мина Дичева

Вторник, 25 Август 2020 22:32

Разбирането като идеология

Ивайло Дичев

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

ЗА НАС - В процес на разработване.

Новата Празничност

Този уебсайт използва бисквитки за управление на навигация и други функции. Използвайки нашия уеб сайт, вие се съгласявате, че можем да поставим тези видове бисквитки на вашето устройство.
Повече информация Съгласие Отказ