.
Брой 10Б. Естетизация на публичното пространство. Градът като фронт

Брой 10Б. Естетизация на публичното пространство. Градът като фронт

Последните години, както ясно показва визуализацията на John Beieler, са безпрецедентни откъм протестна енергия навсякъде по света. Ако винаги сме вярвали, че времето на революциите е 70те години, то оказва се, местата и участниците сега са много по-многобройни и разнообразни.

Градът като фронт се опитва да надникне зад тези социални мобилизации и да открие какво е неочакваното и новото в тях. Текстовете, които сме подбрали, изследват борбите в и за града, като едновременно обрисуват градското пространство като сцена и залог, обръщат внимание на новите протестни практики и тяхната връзка със съвременните социални трансформации, със структурата на променящия се капитализъм и градско пространство. В избора си сме се опитали да обхванем не само тематичното, но и географско многообразие на случаите.

Другата нишка, която свързва текстовете по един по-невидим начин, е тази на изследователя активист. Много от авторите ни са не просто изследователи, а и активни участници в анализираните процеси, тази позиция понякога е ясно заявена, друг път остава скрита и трябва да се търси между редовете, в теоретичните позования и критическата позиция. Така въпросите, които текстовете поставят, достигат и до дисциплинарните граници на социалните науки и отправят предизвикателство към илюзията, че изследователят би могъл да живее в кула от слонова кост, безчувствен и недействащ спрямо социалната реалност.

Велислава Петрова, Ивайло Дичев

 

Брой 10. Естетизация на публичното пространство (А & Б) на Семинар_BG се издава с финансовата подкрепа на:

Програма „Учене през целия живот”, Интензивна програма „Еразъм” (договор № 2013-ERA-IP-11),

Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”,

Френския културен институт в България.

Четвъртък, 01 Май 2014 00:00

Златната ябълка Варна и триглавият ТИМ

Цветелина Христова, Стефан Кръстев

Броеве на Семинар_БГ

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

ЗА НАС - В процес на разработване.

Новата Празничност

Този уебсайт използва бисквитки за управление на навигация и други функции. Използвайки нашия уеб сайт, вие се съгласявате, че можем да поставим тези видове бисквитки на вашето устройство.
Повече информация Съгласие Отказ