.

Студентски изследвания

Тук може да откриете разработки на студенти от специалност Културология.

 

Калина Цонева – Идентичност, колектив и професия – разбиранията за субкултура у хиксърите и блейдърите в България. 2018. Научен ръководител: доц. д-р Валентина Георгиева

Красимира Канева – Иконата днес – между културното наследство, култа и сувенира. 2016. Научен ръководител: проф. дфн Владимир Градев

Мария Кателиева – Социални и културни влияния на туризма върху местната общност (изследване в селата Горно Драглище и Добърско, март – юни 2012). 2012. Научен ръководител: доц. д-р Даниела Колева

Преслава Рангелова – Публични употреби на храната като бизнес стратегия: наблюдение върху съвременни практики в България2018. Научен ръководител: проф. д-р Райна Гаврилова

Рада Стойнова – Утопични проекти за бъдеще в българска фестивална среда „GOATMILK - Фестивал на спомените“, „Експеримент Събуди се! (WakeЪп!)“,  „Беглика Фест“. 2018. Научен ръководител: гл. ас. д-р Нели Стоева

 


Секцията е разработена в рамките на проекта „Съвременни предизвикателства пред теренните изследвания в антропологията", финансиран от СУ „Св. Климент Охридски".

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

ЗА НАС - В процес на разработване.

Новата Празничност

Този уебсайт използва бисквитки за управление на навигация и други функции. Използвайки нашия уеб сайт, вие се съгласявате, че можем да поставим тези видове бисквитки на вашето устройство.
Повече информация Съгласие Отказ