Какво всъщност е НАКАМА? На японски език думата означава приятел, другар, приятелски кръг. Това всъщност е първят официален клуб за аниме и манга в България, кръг от приятели на модерната японска култура, „който постоянно се разраства".

Накама е мястото, където всички приятели на японската анимация и комикси могат да споделят интересите си и да участват в аниме събития. Но, освен аниме и манга, в този сайт може да се намери и много повече - всичко свързано с японската музика, култура, традиция, изкуство, а освен това и хора, които споделят общи интереси - интерес към японската анимация и култура като цяло.

Накама организира седмични сбирки за членовете си, чрез които се стреми да им предостави достъп до материали, свързани с дейността на клуба: списания, книги и др.; изнасят се лекции и се правят демонстрации (workshop), свързани с аниме, манга, игри, японска култура, мода и т.н. Част от дейността на Накама е и организирането на сбирките на прилежащия към него арт-клуб, чиято цел е да развие творческите дарби на младите хора.

Една от най-значимите дейности на Накама е организирането на годишен фестивал, посветен на аниме и манга културата (Aniventure) и свързаните с него събития, лекции, демонстрации, конкурси и изложби за млади таланти. Освен това клубът насърчава интереса на членовете си към източните култури и активния българо-японски обмен.

Годишният фестивал се организира в края на месец август в рамките на два дни, през които се провеждат изложби, игри, турнири, различни конкурси, лекции, специфично шоу (Cosplay) - разиграване на сцени от филмите или боеве. Този фестивал има своя страница, където всяка година се публикуват различните събития, свързани  с подготовката и провеждането му (http://aniventure.net/).