Тенденцията относно предпочитаното място за живеене - България или чужбина, е ориентирана към оставане в България. Като причини се посочват приятели, начин на живот, на който са свикнали. След нея се нареждат отговорите от типа: „още не съм решил".

 

Проблемът за комуникацията и новите технологии

 

Интернет и новите технологии са трайно навлезли в живота на изследваната микрокултура. От проучването става ясно, че всеки един от респондентите използва Интернет като основно средство за комуникация (освен мобилния телефон) и за осведомяване относно новини за субкултурата и извън нея. Повечето не гледат телевизия и не четат вестници/списания, освен ако не им попадне случайно или не са ориентирани жанрово. Интернет е главният канал за обмен на информация, новини, за комуникация (форуми, скайп, MySpace), както и за сваляне на музика и филми. Този тип комуникация е станала задължителна поради лесния достъп до новини за субкултурата. Обединението около метъл сайтове или форуми улеснява организирането на срещи между членовете. Разпространението на субкултурата е улеснено до максимум - всеки може да създаде метъл форум, всеки може да участва, всеки може да чете новини от големите метъл сайтове (особено blabbermouth.net, който съдържа информация за метъл групи и публикува новини за метъл сцената буквално от целия свят). Почти всеки притежава MySpace или Facebook профил, който задължително показва принадлежността към групата - чрез музика, снимки, стилизиране на самия профил. Пиратството също е част от този обмен - за респондентите то е нещо не особено хубаво, но задължително и необходимо; повечето нямат достатъчно доходи да „пазаруват" музика през цялото време. Освен това, тегленето от Интернет или съществуването на сайтове като last.fm дават възможност за откриване на нови или малко популярни групи, които нямат международно разпространение. Вече съществуват дори MySpace метъл журналисти - например т.нар. Metal Sanaz отразява новини за най-големите метъл банди, популяризира групи и публикува интервюта и снимков материал на своя MySpace сайт (http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewProfile&friendID=1001).

Новите технологии дават възможност и за подсилване и разширяване на самоидентификацията - често мобилните телефони звънят с любими метъл парчета и имат метълски wallpaper-и. За числящите се към всяка субкултура и в частност за метъл културата, Интернет е и възможност за гъделичкане не егото, лесен начин да заявиш открито кой си и защо си такъв. В този смисъл новите технологии са най-прекият път до публичността и себеизявата.